Värden

Vår verksamhet styrs av Synspecialisternas gemensamma värden: expertis, närhet till människor, lokalhet och etik.

Expertis

 • Vi ser till att regelbundet fortbilda och utveckla vår yrkeskunskap så att den hela tiden förblir bäst i branschen.
 • Vi kartlägger kundernas behov mycket noggrant, alltid utifrån både produktens och ögonhälsans synvinkel.
 • Vi utvärderar och utför alltid vårt arbete utifrån kundens behov och helhetsnytta och motiverar det för kunden.
 • Vi presenterar alltid den bästa lösningen för kunden, med tonvikt på individualitet, kvalitet, den mest lämpliga produkten och mervärde för kunden.
 • Vi tar huvudansvaret för kundens serviceprocess och dess slutresultat.

Närhet till människor

 • Vi bryr oss verkligen om varje kund som person.
 • Vi lyssnar och är intresserade av våra kunders åsikter.
 • I en servicesituation är vi verkligen närvarande och vi uppskattar kunden genom både empati och sakinnehåll.
 • Vi tar hänsyn till kundens individuella behov, som expert talar vi om möjligheterna och tillsammans med kunden kommer vi fram till en lösning.
 • Vi respekterar kunden både i servicesituationen och som person.

Lokalhet

 • Vi är värda att lita på eftersom vi är kända.
 • Vi känner våra kunder och tar hänsyn till dem i vårt produktsortiment och vår servicesituation.
 • Vi vet hur man lokalt tillämpar de allmänna goda principerna i nätverket till förmån för kunden och partnerna.
 • Vi kan fatta beslut snabbt.
 • Vi bygger vårt samhälle lokalt, t.ex. genom att betala våra skatter till den egna kommunen.
 • Vi är flexibla att samarbeta vid lokala evenemang och det är enkelt att göra affärer med oss.

Etik

 • Vi agerar ärligt, med god moral och pålitlighet.
 • Vi följer lagar, förordningar och branschens riktlinjer och söker inte snabba vinster genom att ta genvägar.
 • Vi håller alla kunder likvärda.
 • Vi behandlar våra medarbetare med respekt, arbetar öppet, arbetar som ett team för att uppnå gemensamma mål.
 • Vi agerar ansvarsfullt som arbetsgivare med respekt för våra anställda.

Synspecialisten

 1. följer de riktlinjer som fastställts av Optometrian Eettinen Neuvosto i sitt arbete.
 2. genomför och registrerar sin undersökning noggrant och exakt.
 3. är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.
 4. låter sin expertis synas och tillhöra varje kund.
 5. är verkligen kundorienterad, empatisk och serviceinriktad.
 6. gör sitt arbete med hög yrkesetik.
 7. uppfyller skyldigheten att fortbilda sig rejält.
 8. är intresserad av att lära sig nytt.
 9. kan använda diagnostiska läkemedel.
 10. är särskilt utbildad som en specialist på torra ögon.

Noora Paavola, Kristian Isaksen, Tarja Laukka och Henri Järvenpää